MC (V) v St Ignatius WolfpackMC (S) v St Ignatius WolfpackMC (F) v St Ignatius Wolfpack